REFORMERA SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (FAMILJESORG)

1000-farsdag-rosor-foto-anders-eriksson-2013

Ekonomiskt utsatta föräldrar utan nätverk riskerar att förlora sina barn eftersom de inte har resurser att betala jurister och slåss mot systemet. Att vara fattig eller ha fel ”stamtavla” betyder inte att du inte är en bra förälder eller att du inte älskar ditt barn, eller att ditt barn ska tas bort och placeras med främlingar.

Alla föräldrar är kapabla att göra misstag och att göra ett misstag betyder inte dina barn ska avlägsnas från hemmet. Även om hemmet inte är perfekt, så är det i hemmet med föräldrar och syskon som barnet har sin trygghet och det är där ett barn är säkrast och där de vill vara.

Att tvinga föräldrar att gå föräldrautbildningar eller tvinga familjen till utredningshem eller om barnen placeras i jourhem, familjehem (fosterhem) eller institution, så skall föräldrarna samtidigt försöka klara av att sköta sitt jobb, systemet har ingen medkänsla för hur det känns för föräldrarna när de är på jobbet och deras barn är separerade från dem. Många gånger leder traumat till att föräldrar inte klarar av att sköta sitt jobb mer. Detta kan ta månader och år, det ödelägger den känslomässiga relationen mellan barn och föräldrar. Systemet utsätter föräldrarna och barn, så att de börjar må dåligt av situationen, därefter vänder socialtjänsten det dåliga mående som socialtjänsten orsakat dem mot familjemedlemmarna, och använder det som ett argument att fortsätta hålla barnet omhändertaget och varje dag som tickar när barnet är i samhällets vård innebär en vinst institutioner och familjehem och det är en ”bonus” om inte barnen återvänder till sina föräldrar. Socialtjänsten arbetar aktivt för att alienera föräldrarna från barnen, reaktionen hos barnen blir att de känner sig övergivna av sina föräldrar och reagerar med att ta avstånd. Lidandet som socialtjänsten orsakar familjen genom att utsätta dem, orsakar krisreaktioner som socialsekreterarna sedan använder mot dem.

Handläggare och socialarbetare är ofta skyldiga till bedrägeri genom att de undanhåller allt som talar för familjemedlemmarna och förstör bevis. De fabricerar bevis och undanhåller föräldrarna deras rättigheter i onödan.

Privata bolag och konsulenter som kommunerna anlitar växer som svampar ur jorden och de gör sig förmögenheter när det kommer till vårdnadstvister och omhändertaganden av barn, eftersom kommunerna har tagit till vana att använda skattebetalarnas pengar för att balansera sina ständigt växande budgetar. Kommunerna skall i förväg redovisa till staten hur många barn de förväntas omhänderta, om de sedan visar sig att de inte har omhändertagit de antal barn som de förutspått, så blir de återbetalningsskyldiga. Så för varje år behöver de öka antalet omhändertaganden för att upprätthålla balanskontot och vinstmarginalerna, och allt fler barn placeras i onödan.

Socialtjänsten och domstolarna kan alltid gömma sig bakom sekretessen för att skydda sina beslut och hålla medel flytande. Statligt anställda, domstolshandläggare, socialsekreterare, advokater, socialtjänstemän, nämndemän, och domare. Psykologer och psykiatriker, kuratorer, socialarbetare, terapeuter, fosterföräldrar, adoptivföräldrar, m fl. Alla är ute efter att ha barnen i statligt förvar för att ge anställningstrygghet. Föräldrar inser inte förrän det är försent att socialarbetarna är det kitt som håller ihop de ”system” som finansierar domstolen, samt finansierar av domstolen utsedda jurister, plus ”systemets” egna anlitade psykiatriker, terapeuter, konsulter, socialtjänstens jurister, m fl.

Många familjehem/HVB-hem/institutioner får idag omkring 3500 kr om dagen per omhändertaget barn (ibland mer). Mellanskillnaden av det medel som kommunen tilldelas av staten och det som går tillfamiljehemmen (fosterhemmen), blir ren vinst för kommunen. Alla uppgifter är offentliga och finns att hitta hos bl a socialstyrelsen.

Finansieringen fortsätter så länge barnet är placerat. När ett barn på grund av sin psykiska hälsa placeras på institution så blir de ofta kraftigt övermedicinerade. Något som ofta sker på slutet av deras placeringar efter deras rundvandring i olika familjehem (fosterhem). Att deras mående är en konsekvens av hur samhället utsatt dem, tycks vara oviktigt. Lidandet som barn och familj har utsatts för under denna tid kan liknas vid tortyr, och traumat är densamma som när någon är krigsskadad.

Allt detta är beställt från den absoluta toppen och socialtjänstens riktlinjer läggs upp av socialstyrelsen. Det är därför offer för myndighetsövergrepp inte får någon hjälp av sina lagstiftare. Lagstiftare och politiker borde tänka på vem det är som finansierar deras lönecheckar.

Det finns inte några ekonomiska resurser och ingen verklig strävan att förena familj och hjälpa till att hålla ihop dem eller ge effektiv vård.

Incitamentet för socialtjänstemän att återlämna barnen, till sina föräldrar snabbt efter att ha tagit dem, har försvunnit! ”Det här måste få ett slut!” Alla är i systemet tillsammans samarbetar som en kollektiv mobb utan ansvar med en myndighetsutövningen som vapen, och i ett system utan ledare och inga tydliga riktlinjer kommer alltid barnen förlorare. Myndigheter skyddar myndigheter! Hela det socialpolitiska systemet är katastrof!

Socialtjänstlagen följs inte av våra myndigheter, det är en ramlag som de kan tänja på som om det vore gummiband, och eftersom tjänstemannaansvaret är borta och det inte finns någon legitimitet som de kan riskera att förlora så vet de att de sitter säkert. Att de begår myndighetsövergrepp beror på att de KAN göra det, utan att riskera att utsättas för repressalier!

Man pratar om att det är barn från riskmiljöer eller barn som far illa som omhändertas. Men sanningen är de flesta barn hamnar undre betydligt sämre förhållanden när socialtjänsten har haft sin intervention i familjen. Alltför många barn, som jag har kännedom om, har våldtagits och utsatts för risker i familjehem (fosterhem).

Det är ett känt faktum att barn är i mycket större fara i familjehem (fosterhem) än de är i sitt eget hem, även om hemmet inte är perfekt.

Många föräldrar vittnar om att de blir hotade av socialsekreterarna, med att, om de skall få träffa sina barn eller barnbarn, så måste de skilja sig från sin make. Många, känner att de inte har något val, utan känner sig tvingade att separera. Detta är en anti-familjepolitik, och föräldrarna gör allt för att försöka få hem sina barn igen. Men när föräldrarna samarbetar med socialtjänsten, så tolkas deras beteende som om de är skyldiga, när ingenting kunde vara längre från sanningen. I förlängningen så håller de allra flesta relationerna inte för den press som myndighetsmisshandeln orsakar, och separationen är ett faktum.

Ensamstående mödrar och fäder (icke frihetsberövande föräldrar), behandlas ofta som brottslingar utan tillgång att besöka eller ens se sina egna barn och tvingas dessutom att betala underhåll och vårdavgift till det placerade barnet. Om föräldern på grund av det har tvingats flytta till ett mindre boende, så använd det som argument av socialtjänsten att barnet inte kan flytta hem för det inte finns något eget rum till barnet.

Föräldrar kan på grund av en anonym anmälan, få sitt barn omhändertaget av staten och sedan tvingas att ta föräldrautbildning, drogtester och psykologiska utvärderingar mm om de skall få sitt barn tillbaka. Detta kostar för föräldrarna i förlorade inkomster och andra omkostnader som de flesta föräldrar blir tvingade att betala själva. I sin ångest och oro för att få sitt barn gör de vad socialtjänsten ber dem om. I de flesta fall har föräldrarna varit socialtjänsten till lags, ändå får de inte hem sina barn. Så länge barnet inte återlämnas, så finns pengar för myndigheten, för familjehemsföräldrar (fosterhemsföräldrar), och för staten. Omhändertaganden genererar pengar.

Skattepengar används för att hålla detta gigantiska system flytande, men offrens föräldrar, mor- och farföräldrar, vårdnadshavare och särskilt barn, debiteras för systemets tjänster…

Ofta vill mor- eller farföräldrar få vårdnaden om sina barnbarn. Enligt socialtjänstlagen skall man först och främst släktplacera, och de hävdar att anhöriga kontaktas, men det finns många många fall som talar mot det. Mor- och farföräldrar som förlorar sina barnbarn till främlingar har förlorat sitt eget kött och blod. Barnen förlorar sina rötter inte nog att de förlorar kontakten med föräldrarna, de förlorar också kontakten med mor-farföräldrar, och de förlorar kontakten med andra familjemedlemmar, släktingar och vänner.

Fler barn dör i fosterhem än i allmänhet, dessa barn är i riskzonen att drabbas övergrepp, däribland sexuella ofredande än i den allmänna befolkningen. Vad har vi lärt oss av vanvårdsutredningen – ingenting skulle jag vilja säga…

Hur ödelägger socialtjänstens individ- och familjeomsorg kontakten mellan omhändertagna barn och biologiska föräldrar?

Alla som känner barn som bor i familjehem bör veta vad socialtjänstens individ- och familjeomsorg gör för att få kontroll över dem.

Socialtjänsten säger till barnen att deras föräldrar är sjuka, dåliga, tokiga, farliga, etc, och att de har placerat dem i familjehem (fosterhem) för att skydda dem från sina föräldrar. Man inbillar barnen att de har tur som är placerade och att socialtjänsten ger dem bättre vård än de skulle fått hemma. Man säger till barnen att de inte kan ha kontakt med föräldrarna för att de är sjuka eller så hittar socialtjänsten på lögner som de berättar till barnen, så att barnen blir sårade, arga, upprörda och säger att de inte vill ha någon kontakt med sina föräldrar mer. Sedan ser socialtjänsten till att föräldrar får kontaktförbud, föräldern kommer i fängelse om de bryter kontaktförbudet genom att till exempel skicka gåvor och berätta för sina barn att de saknar dem och älskar dem. Socialtjänsten säkerställer också att barn placeras i familjehem (fosterhem) och i ett nätverk som antar en negativ inställning till barnens föräldrar så att barnen påverkas av detta och känner att de borde skämmas över sina föräldrar och ta avstånd från dem. Föräldrar är ständigt hotade och trakasseras av socialtjänsten om de försöker att begära kontakt med sina barn. På så sätt förstör socialtjänsten kontakten mellan de placerade barnen och deras biologiska föräldrar. Socialtjänsten får barnen att tala illa om sina föräldrar och kanske till och med hata dem. Detta kallas för föräldrafientlighetssyndromet. Socialtjänsten skapar ett föräldrafientlighetssyndrom hos många omhändertagna barn, för att ha kontroll över dem, så att de kommer att finna sig i att stanna kvar i familjehemmet och inte avvika.

Vet du någon som bor i ett familjehem (fosterhem) och som inte pratar om sina föräldrar eller talar illa om dem?

Då ska du kontakta föräldrarna själv och ta reda på hur de är. Verkar dessa vara trevliga människor, så du kan lika gärna försöka visa detta för att främja barnet du känner och hjälpa till med att denne får kontakt med sina föräldrar igen. För en sak är jag helt säker på, och det är att både vi som föräldrar och barnen lider svårt av att socialtjänsten förstör kontakten mellan barn och föräldrar på detta sätt. De flesta föräldrar älskar sina barn och de flesta är vanliga människor som inte har gjort sina barn någon skada, men barnen har tagits ifrån dem av politiska eller ekonomiska skäl. Mycket få barn som bor i familjehem har, sjuka, dåliga, tokiga, farliga föräldrar eller föräldrar med allvarliga missbruksproblem. Detta är bara något som socialtjänsten och media försöker övertyga folk. Socialtjänstens metoder att förstöra kontakten är så falsk och så grym, att du inte tror det förrän du själv har upplevt det …

REKOMMENDATIONER:

  1. Det är hög tid att kräva en oberoende granskning av alla statliga individ- och familjeomsorger inom socialtjänsten och för utfrågning om socialtjänsten runt om i landet.
  1. Aktivera omedelbar förändring. Varje dag som innebär att fler familjer och barn är föremål för som gisslan hos socialtjänsten och får deras liv förstörda.
  1. Avskaffa de privata och statliga ekonomiska incitament som har gjort socialtjänsten till ett företag där det blivit lönande att separera familjer.
  1. Lyssna på föräldrar och låt dem mandat att få uttala sig i tal och skrift.
  1. Om barnen behöver flyttas permanent, sök då att placera barnet först och främst bland familjemedlemmar och egna släktingar.
  1. Ta bort den motsatta bevisbördan. Det är socialtjänsten som skall kunna bevisa att föräldrarna är olämpliga, inte tvärt om. Det skall vara transparens i domstolen. Ta bort sekretessen. Ge press och familjemedlemmar tillträde till processen. Ge föräldrarna mandat att tala för och vara en del av sina barns framtid.
  1. Det skall vara synnerligen allvarliga skäl att få göra ett akut omhändertagande av barn, inte som idag, endast namnteckning från socialnämnden som godkänner ett akut omhändertagande.
  1. Upprätthålla lagarna när en tjänsteman tillverkar eller presenterar falska bevis. Om en förälder hävdar bedrägeri, skall man hålla en förhandling med rätten där all bevisning görs tillgänglig för föräldrarna. Återinföra tjänstemannaansvaret samt legitimering av socialtjänstemän.
  1. Sist men inte minst, ta bort LVU – Lagen om vård av unga – och fokusera på frivilliga insatser. Det som idag kallas frivilliga insatser under SoL, är ”frivilliga” under hot att annars bli LVU.

SLUTKOMMENTARER

Sedan jag själv hamnade i denna faktiskt surrealistiska världs, har jag mött så många utmattade familjer och skräckslagna barn. Det är för mig obegripligt att man kan vända ryggen åt detta lidande och dessa förtvivlade och nedslagna individer. Man slår på dem som redan ligger ner och belastar de mest oskyldiga än mer. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har blivit vuxencentrerad verksamhet som skadar barn mer än gör nytta. Inte längre är systemet utformat utifrån vad barnet behöver eller var barnet vill vara eller med vem, eller vad är egentligen bäst för hela familjen. Det är någon vuxen eller byråkrat som fattar beslut, baserat ofta på bara hörsägen, utan att någonsin ha hört en familjemedlem, eller bara det som är bekvämt, lönsamt, eller mindre besvärande för socialarbetaren.

Jag har bevittnat en sådan orättvisa och hur systemet skadat så många familjer att jag inte är säker på om jag ens tror på att en reform av systemet är möjligt! Systemet är inte att lita på. Det tjänar inte folket. Det utplånar familjer och barn bara för att den har befogenhet att göra det.

Barn förtjänar bättre. Familjer förtjänar bättre. Det är dags för stat och kommun att dra tillbaka allt och GRATIS återställa den skada socialtjänsten har orsakat våra barn och familjer!

Författare Embla Diser.

Självmord!

07dc94acebb3e2d5a7635b30f9eabed3

Detta är ett mycket tabu belagt ämne av någon anledning jag inte förstår så därför skriver jag om det. Sverige behöver bryta ”trenden” och prata mer om självmord men också se varför det händer och viktigt är ju självklart att man vågar lyssna.

Jag har själv vänner som tagit livet av sig men jag har också vetat varför, de blev mycket illa behandlade av människor. En man blev utnyttjad av en troféjägare, en kvinna som var ute efter hans pengar och stod framför spegeln och nöp sig i kinderna, ringde polisen och anmälde honom för misshandel.

Jag var 15 år och sprang till trappuppgången han bodde i och skulle upp i lägenheten men ambulans stoppade mig. Man berättade för mig att han var borta och hur det hade skett, han hade tagit ett handeldvapen och skjutit sig i munnen. Kvinnan såg sedan till att hans biologiska barn inte skulle ärva sin pappa.

En man hängde sig efter att hans flickvän talat om att hon blivit gravid, han blev överlycklig och utan att prata med honom hade hon gjort abort. Han knäckte sig fullständigt men försökte ta tag i sig, flyttade och försökte börja om men det var försent. Tidigare i livet hade han kämpat och nu äntligen fått mer ordning och blev nu krossad. Han hittades hängd och när hans mamma kom till lägenheten hade man inte ens tagit bort repet!

Dessa 2 är offer för brott men vem bryr sig, de var ”bara” egoistiska! Eller hur? Det är ju tyvärr så det låter och ingen tycks se smärtan eller lidandet utan ”bara” en flykt. När man ser på självmord på ett så kallt sätt och med en så barnslig attityd är det inte konstigt att människor mår dåligt.

Hur ser människor på de annars då? Vet ni när era nära och kära verkligen mår dåligt? Jag menar VERKLIGEN!

Det är detta också som många reagerar starkt över då många anser att de inte har ett ansvar i hur människor mår. Det finns visst ett ansvar för det har vi alla i hur vi behandlar människor och om vi utnyttjar människor är vi gärningsmän, skyldiga till psykisk misshandel!

När vi pratar tonåringar och mående hör man ofta ”det är en fas” och ibland tycks vissa människor se allt som en ”fas” vilket i mina öron låter väldigt konstigt. Tonåren vet vi själva är en upp och ner vänd tid, kroppen förändras och hormonkrig infinner sig, vi vill hitta rätt i livet och utforska hela världen och helst på samma gång.

Det är inte konstigt då att många i tonåren mår dåligt och ser vi på samhället och att det i sin tur är tufft späder det ju på det dåliga måendet. Har vi sedan människor som tycks blunda och se allt som en fas, är det inte konstigt att vi faller hårdare.

Trygghet är viktigt för oss alla och samhället ska ju vara tryggt och när det gäller självmord finns det oerhört mycket att göra men man måste också börja i rätt ände. Alla måste bli bättre på att lyssna och sluta fly och sjukvården måste tillsammans med anhöriga och vänner ta larm om självmord på största allvar.

Många blir ignorerade i vården och ansvar måste vi alla ta och framförallt i hur vi möter våra medmänniskor och att vi tar de på allvar. Inget kön är viktigare, ingen klass eller status, MÄNNISKAN utsätter och att kvinnor är förövare måste man också ta på allvar för deras offer ignoreras idag.

Oavsett vem som utsätter ska alltid anmälas och myndigheter måste ta sitt ansvar och ta ALLA offer på allvar, det sker alltså inte idag. Sjukvården måste bli bättre och Regeringen ställas till svars för vi ser hur tufft det är idag för människor som dåligt.

De har inte mycket att säga till om och där kan DU som medmänniska göra oerhört mycket i att ställa högljudda krav!

Vi känner alla någon som mår dåligt och jag önskar att alla får växa med trygghet i kärleksfulla familjer med föräldrar som bryr sig på alla sätt! Att människor verkligen får hjälp och stöd som behövs.

Det vi ser idag att liv skövlas av myndigheter och en inkompetent Regering och ett kallt samhälle strider mot allt jag tror på!

Jag tycker det är dags att skapa ett humant och varmt samhälle där vi möts i respekt.

Det räcker nu!!

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/antalet-sjalvmord-okar-igen

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-begar-sjalvmord-i-sverige/

http://www.svd.se/en-manniska-tar-livet-av-sig-var-40e-sekund

Människor är rädda för attentat i Sverige!

svensk-flagga

Jag har fått brev där man skriver att man är rädd för attentat i Sverige och att man är rädd för att det ska bli ett nytt 9/11. Människor känner sig inte tryggare heller när man ser att Migrationsverket anmälde förra året 120 misstänkta fall av hot mot Rikets säkerhet och i år 130.

Polisen i Falkenberg gjorde 3 fynd i helgen,  550 kilo sprängmedel samt tändkapslar och polisen sa också att man inte ännu vet vad dessa sprängmedel skulle användas till.

Teorier kan man ha i oändlighet och i dagens värld med krigszoner och terrorism är det lätt att peka finger utan att ha tillräcklig fakta. Det är dock viktigt att inte peka ut någon för titta på 9/11 som fortfarande är ifrågasatt.

Här hemma ser vi myndigheter som inte är seriösa och en befolkning som inte har förtroende för sittande Regering och 130 misstänkta hot mot Rikets säkerhet. Man gör alltså ingenting trots att vi pratar om Nationens Säkerhet som alltid ska vara prio 1. Det finns också de som är rädda för attentat som de vi sett ute i världen och det är förståeligt.

Samtidigt är det så att rädsla blir förlamande och då har fienden vunnit oavsett vem fienden då är. Här hemma i Sverige kan vi enbart ställa krav på myndigheter som ska erhålla en stark trygghet samt att ställa Regeringen mot väggen och kräva svar.

När en befolkning inte ser att myndigheter utsätter människor eller att tryggheten har försämrats, hat spridits, rasistiskt våld ökat exempelvis, är man en del av problemet. Den rådande situationen blir då krävande för en befolkning som självklart vill tro att en Nation skyddar och tar hand om alla.

Den rådande situationen kräver en stark och enad befolkning som vågar vara högljudd. Lyssna på tex på larmen som publicerats om socialen och omhändertagningar av barn i Sverige. Personal har gått ut och larmat, både socialsekreterare och anställda hos Attendo och det är allvarliga larm att lyssna på. En myndighet som alltså är skapad för att skydda, stötta och hjälpa befolkningen gör alltså tvärtemot.

Vi ser dock inga demonstrationer i Sverige och inga som slåss för barnen och tar den kampen som en enad och stark front. Detta för att man litar blint på en myndighet som besviligen också enligt advokater ljuger i rättegångar, utredningar, fäder blir stämplade som pedofiler/kvinnomisshandlare, missbrukare trots friande domar/polisutredningar etc och befolkningen är tyst?

Kaos finns alltså redan och vad vill man då ha eftersom ingen säger ifrån?

Det finns ett gammalt talesätt ”man river ner det som finns och ger folket det nya och oavsett vad det då blir tar folket emot det.”

Det bästa vapnet är dock är en stark, påläst befolkning som är enad!

Rovdjur härjar och får styra!

Namnlös

Flera barn har mist livet, mördade av gärningsmän som svensken skyddar tillsammans med Staten! Gärningsmän i mitt fall är bl a 2 Socialsekreterare och 2 mentalskötare (varav den ena min biologiska ”mamma”) och 1 läkare och sammanlagt är de 8 stycken pedofiler!

Jag och flera offrades i Sataniska Ritualer och mina syskon mördades framför mina ögon och flera sitter inne med information som kan få en brottsutredning till fällande domar. Svensken gör som vanligt, agerar fegt och sitter tyst och låter samhället skapa fler monster när det borde vara tvärtom!

Lidandet mentalt enbart detta medför kan jag inte ens berätta om på ett sätt som ger en rättvis bild av helvetet man går igenom. Får man en hel natt utan mardrömmar är det en seger. Lär man sig duscha med lampan tänd utan att spy är det bra. Klarar man av att tvåla in sig är det otroligt.

Som sexualförbrytares offer i Sverige får man höra av ”medmänniskor” att man är skitig, ”mamma” spred det ryktet om sitt barn i hemstaden. Svenskar svalde varenda ord och jag blev stämplad för att vara som henne!!

Detta tycker Du är okej för du säger inte ifrån och Socialen med sina lakejer fortsätter jakten på oskyldiga offer i lugn och ro. De vet att de inte åker dit för svensken är lättköpt! De vet att Du sitter och tror att föräldrarna är usla, 32 600 barn var placerade 2013, så många usla föräldrar??

De vet att Du är lätt att muta för svensken är en statusjägare och gör allt för pengar så anonyma anmälningar finns i drivor och i majoritet anmäls människor utan att skäl finns!!

Hur många mördare/pedofiler/våldtäcktsmän har fällts sedan 1970?

Hur många larmade ni om?

Hur många barn har blivit sexuellt utnyttjade sedan 1970? Hur många lever idag?

Vilken värld lever Du i svensken? Tror Du så illa om Dina medmänniskor som Du inte ens känner men anser Dig har rätten att döma?

Sjukvården bryr sig inte om offer för på BUP handlar allt om förvaring och det har ju personal gått ut i pressen och larmat om och hur illa behandlade barnen blir!

De borde väl veta det men Du anser kanske att det är lögn men fler borde gå ut i pressen och säga ifrån!!

Sjukvården vet inte vad bearbetning är så därför får man ingen och man lever med alla minnen som river och sliter i en år ut och in.

Det enda de vill skapa är kunder åt läkemedelsföretagen så man drogar människor istället för att hjälpa fullt ut och i vissa horribla fall spänns människor fast och får elchocksbehandlingar.

Till mig sa sjukvården att det var fel på mig för jag var 2 år och blev utsatt av vuxna människor, man sa det för att skydda sina kollegor!

Du sitter och tror att allt sker på rätt sätt för Du är omogen och blind och just därför får dessa rovdjur härja och styra och barnen krossas!

Hur tror Du att deras föräldrar mår? Anser Du att barnen ska komma hem till trasiga föräldrar så socialen kan få omhänderta de igen för att krossa än mer??

Föräldrarna har inte en chans för de får ingen hjälp, det finns ingen armé av advokater med moral som sluter upp och slåss för de eller gudasända läkare med etik i DNA koden som ställer upp och vårdar!!

Felicia mördades, Donia mördades, Daniel förgiftades av vården och offren är många och dessa kan Du läsa om här i bloggen om Du vågar sanningen!!

Hur kan Du vara så hatisk och tillåta detta? Varför anser Du att liv inte är värt någonting?

När hörde Du på tv:n eller läste i pressen om pedofilhärvor polisen sprängt senast?

Trots att detta handlar om organiserad brottslighet och barn/människohandel så agerar inte Du svensken men skäller ut andra länder??!!

Varför ställer Du inte krav på polis och rättsväsende, advokater??

Vet Du att myndighetspersoner skyddas i fallen Felicia och Donia? Vet du att sjukvårdspersonal skyddas i fallet Daniel??

Poliser, socialsekreterare och deras lakejer går fria och detta anser Du svensken är ok?

Inget politiskt parti slåss högljutt i detta så Du har ingen politiker som vågar men Du gör ju ingenting heller och anser därför att ingen har rättigheter i Sverige. Då är det ju alldeles tydligt att Du vill ha ett kommunisitiskt land som leker med människoliv!

Precis som rovdjuren som härjar och får styra!

Vakna, gör om! Gör rätt!!

Folkets röst!

jaguarwoman

”Efter att David tagit in Felicia på rummet hade hon skurit sig i armen och skrivit i brevet i hopp om att komma från Kastellet. När David kommit in på rummet och upptäcker detta blir det tumult och för att hålla fast och lugna ner Felicia hade han tagit grepp. När han upptäcker att hon inte andas längre blir han rädd och ringer Dan Larsson. När Dan kommer bestämmer de sig för att hänga Felicia i trädet nere vid ån för att det ska se ut som att hon tagit livet av sig där. Dan vill inte ha en skandal på hemmet nu när de ska starta upp behandling för spelmissbrukande ungdomar som bestämts på konferensen samma dag.”

Taget från http://www.feliciasliv.se

https://annalillanvaisanen.com/2015/05/02/felicia-1990-07-19-2005-05-17/

Fallet Donia:

”Dom i sin tur placerade henne hos Fosterhemsmamman Jaana Alvesparr.
Jaan Alversparr var erkänt stygg och elak med Donia Hassan, och såg genom fingrarna när hon blev våldtagen i sitt hem, av någon i huset.
Detta berättade Donia Hassan för en klasskamrat, mitt framför ögonen på Jaana Alvesparr, som då snabbt föste ut klasskamraten, och skickade upp Donia på sitt rum.

När Donia Hassan blev sjuk, fick lunginflammation, såg Jaana Alvesparr sin chans. Hon lät helt enkelt bli att ta Donia till sjukhus, för hade hon tur, så dog Donia, och då kom hon ur sitt dilemma.
Så resonerade hon.

Donia blev mycket riktigt ännu sjukare, hon blev dödssjuk, gick tillbaka till en treårings nivå, och luktade och stank fruktansvärt i skolan, så att alla som var där reagerade över hennes stank. När Donia dör, kommer det dit en polisman, endast en person, som skriver en nonsens anmälan, och sedan händer ingenting mer.”

https://annalillanvaisanen.com/2015/04/28/donias-upprattelse/

Fallen är hemska och detta sker dagligen i Sverige att barn omhändertas och men dessa mord utreds inte!

Människor sörjer och saknar sina barn men var finns rättvisan?

Jag fick en kommentar här på bloggen jag blev oerhört arg och ledsen över att höra:

”min fråga är: hur många är ni som är medlemmar i eu-famila? Är det inte så att det handlar om stats politisk makt som gäller och inte bara om skrota eller gnälla eller tycka synd om sig själv?”

Jag förstår inte hur man kan yttra sig på detta sätt och människor har rätt att sörja och många kan inte gå vidare då upprättelse lyser med sin frånvaro. Skulle det vara så att kommentaren är riktad direkt till mig så kan jag inte gå vidare då gärningsmän inte skakar galler och ingen tvingas ta sitt ansvar. Jag har inte ens fått bearbeta det jag gått igenom.

Kommentaren skrevs på https://annalillanvaisanen.com/2015/07/04/besviken-pa-medmanniskor/

Det finns så mycket folket kan göra och folket har mer makt än man tycks tro och hade man enat sig så hade trycket blivit för starkt och barnhandeln hade krossats! Det spelar ingen roll om man varit utsatt eller inte för barnen och rättvisa är alltid värt att slåss för! Hela nationen vinner på trygghet och varför ska maktmissbruket finnas kvar?

Man kan inte bara tro blint på att samhället fixar allt, folket måste resa sig för det är inte rätt att förtrycka folket och komma undan med mord.

Enade står vi starka och folkets röst borde höras starkt för rättvisa för varför ska ansvariga inte ta sitt ansvar?

Efter att David tagit in Felicia pEfter att David tagit in Felicia på rummet hade hon skurit sig i armen och skrivit brevet i hopp om att komma från kastelletå rummet hade hon skurit sig i armen och skrivit brevet i hopp om att komma från kastellet

Eft

Efter att David tagit in Felicia på rummet hade hon skurit sig i armen och skrivit brevet i hopp om att komma från kastellet.

När David kommit in på rummet och upptäcker detta blir det tumult och för att hålla fast och lugna ner Felicia hade han tagit grepp, när han upptäcker att hon inte andas blir han rädd och ringer till Dan Larsson.

När Dan kommer bestämmer han att de ska hänga upp Felicia i trädet nere vid ån för att det ska se ut som hon tagit livet av sig där,

Dan vill inte ha någon skandal på hemmet nu när de ska starta upp behandling för spelmissbrukande ungdomar som bestämts på konferensen samma dag, där alla fått reda på att de sagts upp från nuvarande tjänst.

er att David tagit in Felicia på rummet hade hon skurit sig i armen och skrivit brevet i hopp om att komma från kastellet.

När David kommit in på rummet och upptäcker detta blir det tumult och för att hålla fast och lugna ner Felicia hade han tagit grepp, när han upptäcker att hon inte andas blir han rädd och ringer till Dan Larsson.

När Dan kommer bestämmer han att de ska hänga upp Felicia i trädet nere vid ån för att det ska se ut som hon tagit livet av sig där,

Dan vill inte ha någon skandal på hemmet nu när de ska starta upp behandling för spelmissbrukande ungdomar som bestämts på konferensen samma dag, där alla fått reda på att de sagts upp från nuvarande tjänst.

Efter att David tagit in Felicia på rummet hade hon skurit sig i armen och skrivit brevet i hopp om att komma från kastellet.

När David kommit in på rummet och upptäcker detta blir det tumult och för att hålla fast och lugna ner Felicia hade han tagit grepp, när han upptäcker att hon inte andas blir han rädd och ringer till Dan Larsson.

När Dan kommer bestämmer han att de ska hänga upp Felicia i trädet nere vid ån för att det ska se ut som hon tagit livet av sig där,

Dan vill inte ha någon skandal på hemmet nu när de ska starta upp behandling för spelmissbrukande ungdomar som bestämts på konferensen samma dag, där alla fått reda på att de sagts upp från nuvarande tjänst.

Besviken på medmänniskor!

gothic rose

Varje dag hör vi människor berätta om sina barn de förlorat då soc har omhändertagit de olagligt. Majoriteten av barnen har innan omhändertagandet varit drogfria, nikotinfria och inte druckit och plötsligt så skär de sig, dricker, röker och är lösaktiga.

Barn avlider och utredningar mörkas och föräldrar kämpar för upprättelse som inte dyker upp och barnen skriker på hjälp som aldrig kommer till deras räddning.

boy-twerks-330x189

Barn ska sexualiseras så tidigt som möjligt och RFSU och RFSL anser att barn ska ha upplysning i sexuella akter så tidigt som möjligt. Denna bild och berättelse om denne pojke stärke ju hatet mot homovärlden och barn ska bara utsättas?Majoriteten av placerade barn berättar om sexuella övergrepp, våldtäckter och misshandel och det finns barn som svälts.

Om du tycker detta är fel, varför är du tyst då för? Borde inte alla homosexuella som gått igenom ett helvete själva höja rösten och säga ifrån?!

Barn omhändertas av socialen tom baserat på anonyma anmälningar som ofta handlar om hämnd från anmälaren vilket är horribelt. Detta har senare framkommit i flera ärenden och människor har berättat men vem hör de?

Alla rop på hjälp tycks försvinna för de som borde höra lyssnar inte men påstår sig vara medmänniskor. Svensken har alltid litat blint på myndigheter och att de sköter sig men varför ser vi då allt detta?

Många anmälningar till polisen tar de inte ens upp och åklagare tar inte ens ärenden vidare! Detta samhälle vill tydligen svensken ha för varför protesterar du inte?

Sverige har i Sofia Rapp Johanssons kamp mot Staten tom sagt att ansvariga inte har ett ansvar då ingen ställts mot väggen, ingen har åtalats för övergrepp mot Sofia.

Jag har själv blivit utsatt och ingen har åtalats eller förhörts än och jag har slagits för mina rättigheter sedan 80-talet.

Socialen ansåg att det inte är viktigt att utreda sexuella övergrepp och barnamord och varför inte från polisens håll plocka in människor för förhör som kunde och kan tillföra en hel del?

Varför ser vi inte en enad befolkning gå man ur huse för att detta ska försvinna och varför tror inte människor på det som alla berättar om?

Hur kan man vara så kall och egoistisk?

Tyst medgivande är enbart feghet! Inget annat!

Vi ser inga artiklar i pressen och vi hör inga vågade journalister attackera detta i TV men media i Sverige får statsbidrag och det är tydligen viktigare än att visa upp verkligheten. Media får aldrig någonsin vara köpt av staten men tyvärr är det det vi ser och varför spotta på de utsatta?

De som strider i detta är en handfull skara människor som måste bli fler och att visa denna kalla tystnad visar feghet!

LVU är inget annat än barnhandel!

9789187507540_200_lvu-lonsam-kommunal-manniskohandel_haftad

Det finns så mycket människor kan göra så varför inte bryta denna makt och slå tillbaka? Varför inte skrota detta vidriga och bygga upp något bra?

Jag förstår inte att man kan vara så vidrig att inte ens stå upp för barnen och de utsatta som ständigt får kämpa och inte få stöd av myndigheter! Hur i hela fridens namn kan det vara så svårt att engagera sig för människor?